KTL1E teletilojen lukitus

Taloyhtiöiden teletiloissa – kuten talojakamoissa – on usean liittymänhaltijan liittymiin kuuluvien johtojen kytkentäpaikkoja tai liittymiin kuuluvia laitteistoja. Siksi teletilojen käyttö on sallittu vain alan ammattilaisille ja tilojen lukitus suojaa perustuslain turvaamaa viestintäsalaisuutta. Rakennuksen omistajalla on vastuu yhteisten teknisten tilojen lukituksesta ja niiden tietoturvasta.

Perustuslain 10§:n mukaan puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

​Valtakunnalliset teleyritykset, FK, STUL, Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto ovat sopineet yhteisestä teletilojen lukitussarjasta KTL1E ja päätyneet ABLOY PROTEC CLIQ –järjestelmään. KTL1E on Viestintäviraston suosituksen mukainen tapa lukita kiinteistön teletilat.

Urakoitsijoiden käyttämissä PROTEC CLIQ -avaimissa on kerrallaan kuukauden mittainen käyttöaika. Sen kuluessa on avain käytettävä etäohjelmointilaitteessa, joka lukee avaimen kulkurekisterin tietokantaan sekä antaa automaattisesti uuden toiminta-ajan. Siksi hallinnoija voi muuttaa kulkuoikeuksia joustavasti – muutokset astuvat voimaan kun käyttäjä seuraavan kerran päivittää avaimensa. Avaimen kadotessa käyttöoikeuksia ei uusita eikä avain toimi käyttöajan umpeuduttua. Turvallisuustaso palautuu ilman, että kukaan kävisi ohjelmoimassa lukkoja uudelleen!

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen määräys kiinteistön sisäjohtoverkosta (65C/2018 M) sisältää yleiset vaatimukset rakennusten teletilojen lukitukselle. Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen suositus Kiinteistöjen laitetilojen lukitus (306/2019 S) on tarkoitettu ensisijaisesti asuin- toimitila- ja julkisten kiinteistöjen omistajille, jotka vastaavat kiinteistöjen laite- eli teletilojen lukituksesta.
KTL1E- lukitusjärjestelmä on suosituksen mukainen tapa lukita kiinteistöjen tekniset teletilat, sekä reittiavaimille tarkoitetut avainsäilöt. Lukituksen kustannuksista vastaa rakennuksen omistaja. KTL1-lukitusjärjestelmässä käytetään ABLOY® PROTEC-avainjärjestelmää ja KTL1E-järjestelmässä ABLOY®PROTEC CLIQ -teknologiaa.

HUOM! Reittiavaimen ei pidä käydä talojakamon oven lukkoon.