top of page

Tietosuojakäytäntö

 

Yleistä:

IHL Turva Oy (0199255-8) käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Tässä tietosuojakäytännössä selvitetään tarkemmin, miten käsittelemme rekisteröityjä henkilötietoja.

IHL Turva Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on luettava ja ymmärrettävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen IHL Turva Oy:n palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

 

Henkilötietoja käytetään:

Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen

Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen

Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

 

IHL Turva Oy (Y-tunnus:0199255-8)

Mekaanikonkatu 19

00880 Helsinki

 

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:

myynti@ihlturva.fi

 

Kerättävät tiedot: 

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

Tunnistamistiedot, kuten nimi

Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä

Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot tilattaessa tuotteita tai palveluita verottomana Suomen ulkopuolelta

Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin

Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

Tuotearvostelut

Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi IHL Turva Oy:n verkkokaupasta Internetin kautta.

 

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

 

Henkilötietoja käytetään:

 

Asiakkuuden ylläpitämiseen

Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

IHL Turva Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

Asiakaskokemuksen parantamiseen

Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

Väärinkäytösten estämiseen

Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja IHL Turva Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Osa verkkokaupan toiminnoista perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen palvelukokemuksen. Tällaisia toimintoja ovat verkkokaupan mukautettu sisältö, kyselyt ja tuotearvostelupyynnöt sekä asiakkuuteen perustuvat muistutukset. Tarjoamme näillä toiminnoilla mm.

Asiakkaan mieltymyksiä vastaavia tuotteita ja tarjouksia

Kysymme asiakkaidemme mielipiteitä palvelustamme

Käsiteltävät henkilötiedot sisältävät asiakkaidemme yhteystiedot mahdollista viestintää varten sekä tietoa heidän käyttäytymisestään osto- tai selaushistorian tai asiakkaiden syöttämän tiedon pohjalta.

Huoltohistoria:

Huoltohistoria on tieto, jota tarvitsemme voidaksemme vastata siihen, mitä laitoksessa/turvajärjestelmässä on historiallisesti tapahtunut. Huoltohistoria liittyy itse asennukseen tai palveluun, ja se voi sisältää asiakastietoja osana tapauksen kuvausta.

Sähköiset lokitiedostot ja tiedot:

Sähköiset lokitiedostot ja tiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tapahtumiin, joita tapahtuu, kun käytät palveluitamme. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi mobiilidataliikenne tai hälytysvastaanottimiin saapuvat tiedot. Kyse voi olla myös kulunvalvontajärjestelmistä, hälytysjärjestelmistä, kamerajärjestelmistä ja vastaavista järjestelmistä saaduista tiedoista. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimet, puhelinnumerot, käyttäjätunnukset, IP-numerot, kuvat, videoleikkeet ja muut vastaavat tiedot.

Sähköiset lokitiedostot ja tiedot voivat olla myös verkkosivustoiltamme ja muista digitaalisista kanavista saatuja tietoja. Tällaisia tietoja kerätään, jotta voimme tarjota sinulle paremman käyttökokemuksen vieraillessasi digitaalisissa kanavissamme, ja kerätä tilastoja palveluidemme kehittämiseksi. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja vastaavat tiedot.

Kameravalvonta:

IHL Turva Oy käyttää toimitiloissaan kameravalvontaa ja sen ympäristössä rikosten tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja havaitsemiseen. Tällaisessa kameravalvonnassa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kameroiden käytöllä on laillinen tarkoitus ja että kameravalvonta on tarpeen ja oikeasuhteista tämän tarkoituksen saavuttamiseksi. Henkilöille, joita kamerat saattavat tallentaa, ilmoitetaan valvonnasta opasteilla. Kameroissa ei ole äänitallennusta, eikä niitä ole asennettu paikkoihin, joissa ihmisillä on perusteltu luottamus yksityisyyteen.

 

Henkilötiedot, joita emme kerää:

Emme koskaan tietoisesti kerää arkaluonteisia henkilötietoja, jotka paljastavat rodullisen tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset, ammattiyhdistyksen jäsenyyden tai terveyttä tai sukupuolielämää koskevat tiedot.

Emme myöskään koskaan tietoisesti kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 16-vuotiaan lapsen vanhempi ja saat tietää, että lapsesi on antanut meille henkilötietoja, ota meihin yhteyttä, jotta voimme poistaa tiedot.

Tietojen säilytys ja suojaus:

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

IHL Turva Oy säilyttää asiakastietoja EU-alueella. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely:

Asiakastietoihin on pääsy vain IHL Turva Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea kappaleesta "Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?".

 

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:

IHL Turva Oy (Y-tunnus: 0199255-8)

Mekaanikonkatu 19

00880 Helsinki

Tietojen säilytysaika:

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Kun teet tilauksen ilman asiakastiliä, tallennetaan antamasi tiedot IHL Turva Oy:n järjestelmään, jotta voimme pitää sinut ajan tasalla tilauksestasi. Yhteystietosi poistetaan tuotteen takuuajan päätyttyä, eli viimeistään 24kk toimituksesta. 

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida IHL Turva Oy:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.

Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen.

Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.

Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Asiakkaan oikeudet:

Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.

Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Tallennettujen henkilötietojen pyytäminen:

Voit pyytää IHL Turva Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot tilinhallinnasta tai ottamalla yhteyttä sähköpostilla:

myynti@ihlturva.fi

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille:

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi, reklamaatio- tai takuutapauksissa sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös mahdollisen luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Analytiikka- ja tilastointikumppaneille.

Markkinointikumppanille.

Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti.

Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa.

Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun.

Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan IHL Turva Oy:n oma lasku.

Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa.

Osalle huoltoyhtiöistä välitetään tilaukseen liittyviä tietoja huollon yhteydessä.

Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa.

Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään.

Viranomaisille, olemme velvollisia luovuttamaan päätöksestä johtuvat henkilötiedot viranomaisen pyynnöstä.

IHL Turva Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely) tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Evästeet:

IHL Turva Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme yhteistyökumppanit ja tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet ja evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Tunnisteiden voimassaoloaika on 30 s-24kk.

Markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.

Tietosuojaselosteen muuttaminen:

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Yhteystiedot:

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:

myynti@ihlturva.fi

bottom of page